06 85463975 info@gofke.nl

Reageer op: Probleem met de header X-frame-options

#56549
Daan
Deelnemer

Ik heb een oplossing gevonden:
1.Verwijder de x-frame-options uit de env.php
2.Overschrijf het bestand \Magento\Framework\App\Response\HeaderProvider\XFrameOptions.php (vergeet de di.xml niet) en becommentarieer de inhoud van _construct
class XFrameOptions extends \Magento\Framework\App\Response\HeaderProvider\XFrameOptions
{
/** Deployment config key for frontend x-frame-options header value */
const DEPLOYMENT_CONFIG_X_FRAME_OPT = ‘x-frame-options’;

/** Always send SAMEORIGIN in backend x-frame-options header */
const BACKEND_X_FRAME_OPT = ‘SAMEORIGIN’;

/**
* x-frame-options Header name
*
* @var string
*/
protected $headerName = Http::HEADER_X_FRAME_OPT;

/**
* x-frame-options header value
*
* @var string
*/
protected $headerValue;

/**
* @param string $xFrameOpt
*/
public function __construct($xFrameOpt = ‘SAMEORIGIN’)
{
//$this->headerValue = $xFrameOpt;
}
}

Ik weet niet of dit de juiste manier is om dit op te lossen, maar het werkt wel.